ORALNA HIRURGIJA
oralna hirurgija

Osim vadjenja zuba i zaostalih korenova kao i mnogih drugih intervencija u oblasti oralne hirurgije u našoj ordinaciji se rade i sledeći zahvati:

APIKOTOMIJA

Apikotomija je operativni zahvat kojim se odstranjuje vrh korena zajedno sa patološkim tkivom (granulom,cista) koje se razvilo oko njega. Patološki proces najčešće nastaje nakon neadekvatne endodontske terapije ali i nelečenja zuba ukoliko je avitalan.

ALVEOTOMIJA

Alveotomija je hirurški zahvat kojim se vade impaktirani umnjaci. Impaktirani umnjaci obično ne daju simptome ali kad im je smer nicanja nepovoljan ili nema dovoljno mesta za nicanje, mogu izazvati simptome poput bola i otoka. Ukoliko do toga dodje, indikovana je alveotomija.

CISTEKTOMIJA

Cistektomija je zahvat kojim se odstranjuje cista. Ciste najčešće nastaju iz upalnog tkiva (granuloma), nakon trauma ili su razvojne etiologije. Ukoliko se cista ne odstrani,ona nastavlja svoj rast  i tako razara kost.Moze dovesti do bola i otoka.

FRENULEKTOMIJA

Frenulektomija je operativni zahvat kojim se odstranjuje frenulum. Ponekad nakon nicanja gornjih sekutića ostane razmak izmedju dva prednja sekutića. Uzrok tome može biti abnormalno razvijen frenulum. Nakon frenulektomije sledi ortodontska terapija zatvaranja razmaka tj. dijastema.

MODULACIJA GREBENA

Ovim zahvatom se rešavaju nepravilnosti grebena koje najčešće nastaju nakon vadjenja zuba. Potreba za zahvatom nastaje usled estetskih ili funkcionalnih zahvata.