DENTALNI DIGITALNI RADIOGRAM

Dentalni digitalni radiogram kao što mu i sama reč kaže koristi se za digitalno snimanje zuba koje do 90% manje zrače od klasičnog radiograma.U prednosti je jer omogućuje momentalni pristup analizi slike i preciznu dijagnostiku (mogućnost povećanja detalja) ali što je i važno omogućuje nam validno merenje dužine korenskih kanala.

Šta se sve još može sa dentalnim digitalnim rendgenom?

- pronaći karijes, oštećenja kostiju koja sadrže zube, slomljen koren zuba. Zubni rendgen koristi se isto za pronalaženje tih problema u ranoj fazi pre pojave bilo kakvih simptoma.

- pronaći zube koji nisu na za njih predvidjenom mestu ili ne rastu ispravno.

- pronaći ciste, tumore, apsces

- napraviti plan za lečenje velikih i ekstenzivnih šupljina,hirurških zahvata u korenskim kanalima ili postavljanje zubnih implantata

- napraviti plan za lečenje zuba koji nisu poredjani pravilno u nizu tj. za ortodontsku terapiju